Podle zastřešující organizace RomanoNet představuje vládní Strategii rovnosti, začlenění a participace Romů na příštích 10 let (Strategie 2021+) posun v naplňování cílů romské integrace. Na druhou stranu však neziskové organizace poukazují na nedostatky především v oblasti podpory udržování a posilování romské identity. Organizace to uvádějí v právě vydané první monitorovací zprávě, ve které hodnotí romskou strategii v ČR, kterou česká vláda přijala v květnu 2021.

Novodobé genocidium jako jsou neoprávněné sterilizace, která se prováděla v době totality na romských ženách, mentálně postižených a nemocných lidech se nedočká v ČR smírného procesu v podobě odškodnění, protože legislativci MZ ČR se staví na zadní.

V rámci Českého předsednictví v Radě Evropské unie se tento týden v Praze uskuteční 15. setkání Evropské platformy pro romskou inkluzi. Organizace sdružené v zastřešujícím uskupení RomanoNet v této souvislosti žádají českou vládu, aby, tak jak se zavázala ve Strategii pro rovnost, začlenění a participaci Romů 2021-2030, jmenovala zmocněnce pro romské záležitosti, který může být podle neziskových organizací nápomocen při naplňování cílů a opatření v rámci Strategie romské integrace. 

Nikola Taragoš
Nikola Taragoš

Zástupce předsedající organizace

Romodrom, o. p. s.

Jelen Silajdžič
Jelen Silajdžič

-

Slovo 21, z. s.

Martin Cichý
Martin Cichý

-

Romano jasnica, spolek

Rybná 716/24, Staré Město,
110 00 Praha 1

Datová schránka: v9pxdid

IČO: 06060285

Spolek zapsán u Městského soudu v Praze ve spisu L 68365.