Aktuality

Na jednání Rady vlády pro záležitosti romské menšiny (dále jen „Rada“) dne 1. 12. 2022 jsme se ústy zmocněnkyně pro lidská práva Kláry Laurenčíkové, dozvěděli o existenci Statutu, kterým se bude řídit činnost Zmocněnkyně/Zmocněnce pro romské záležitosti.

Podle zastřešující organizace RomanoNet představuje vládní Strategii rovnosti, začlenění a participace Romů na příštích 10 let (Strategie 2021+) posun v naplňování cílů romské integrace. Na druhou stranu však neziskové organizace poukazují na nedostatky především v oblasti podpory udržování a posilování romské identity. Organizace to uvádějí v právě vydané první monitorovací zprávě, ve které hodnotí romskou strategii v ČR, kterou česká vláda přijala v květnu 2021.

V rámci Českého předsednictví v Radě Evropské unie se tento týden v Praze uskuteční 15. setkání Evropské platformy pro romskou inkluzi. Organizace sdružené v zastřešujícím uskupení RomanoNet v této souvislosti žádají českou vládu, aby, tak jak se zavázala ve Strategii pro rovnost, začlenění a participaci Romů 2021-2030, jmenovala zmocněnce pro romské záležitosti, který může být podle neziskových organizací nápomocen při naplňování cílů a opatření v rámci Strategie romské integrace. 

Tato iniciativa navazuje na pilotní projekt Roma Civil Monitor 2017–2020 a jejím cílem je zapojit nejméně 90 romských a proromských organizací občanské společnosti a jednotlivců z 26 členských států EU (Malta není zahrnuta) do sledování a podávání zpráv zejména o národních romských strategických rámcích členských států. V předchozím období iniciativu v České Republice vedla zakládající a členská organizace RomanoNetu – organizace Slovo 21, z. s., která v minulosti publikovala celkem tři monitorovací zprávy.

Vláda na svém zasedání v pondělí 10. 5. 2021 schválila Strategie rovnosti, začlenění a participace Romů (Strategii romské integrace) na období 2021 – 2030. Tento klíčový dokument vznikl v rámci úzké spolupráce Úřadu vlády se zástupci neziskových organizací v čele s organizací RomanoNet, Radou vlády pro záležitosti romské menšiny a dalšími významnými představiteli romské komunity.

Romské děti jsou v českém vzdělávacím systému tradičně považovány za ty hloupé, bez zájmu o profesní budoucnost, nevzdělatelné, zkrátka za rušivý cizorodý element. Takto k nim přistupuje stát, jehož hlavní snahou po celá desetiletí bylo romské děti co nejvíce oddělit, izolovat od dětí z majority – samozřejmě odůvodněnou „bohulibým“ záměrem, aby se romským dětem dostalo lepší péče.

Strana 1 z 2

Rybná 716/24, Staré Město,
110 00 Praha 1

Datová schránka: v9pxdid

IČO: 06060285

Spolek zapsán u Městského soudu v Praze ve spisu L 68365.