Členství

Členem spolku může být právnická osoba, které se dlouhodobě věnuje:

  • aktivitám směrujícím ve prospěch Romů v České Republice
  • vzdělávání a informování o tématech souvisejících s integrací Romů
  • poskytování sociálních služeb, vzdělávacích a kulturních aktivit Romům

Dále pak

  • má sídlo na území České Republiky
  • o svém hospodaření vede otevřené a nezkreslené účetnictví, jehož výsledky pravidelně zveřejňuje jednou ročně ve výroční zprávě a její dosavadní působení a dobré jméno není stiženo důvodem, pro který by mohla být vyloučena

Nový zájemce o členství požádá písemně prostřednictvím formuláře „Prohlášení o zájmu spolupracovat“ adresovaného předsedovi spolku.

Zájemce vyysvětlí motivaci, specifikuje okruhy hlavní činnosti, na základě kterých plánuje aktivně participovat ve struktuře organizace RomanoNet. Právnická osoba dále doručí poslední výroční zprávu a doporučení třemi stávajícími členy spolku.

Rybná 716/24, Staré Město,
110 00 Praha 1

Datová schránka: v9pxdid

IČO: 06060285

Spolek zapsán u Městského soudu v Praze ve spisu L 68365.