Členské organizace

SPOLEČNĚ – JEKHETANE, o. p. s.

Obecně prospěšná společností SPOLEČNĚ – JEKHETANE byla založena v roce 1998 pedagogy a rodiči žáků Církevní základní školy P. Pittra v Ostravě původně k podpoře vzdělávacího a výchovného programu této školy. První službou, kterou organizace začala v té době poskytovat v prostorách školy byl nízkoprahový klub pro děti. Společnost SPOLEČNĚ – JEKHETANE, o. p. s. usiluje o rovné šance pro romskou menšinu v majoritní společnosti, prostřednictvím poskytování sociálních služeb a jiných doprovodných aktivit, v rámci Moravskoslezského a Olomouckého kraje.

www.jekhetane.cz

Rybná 716/24, Staré Město,
110 00 Praha 1

Datová schránka: v9pxdid

IČO: 06060285

Spolek zapsán u Městského soudu v Praze ve spisu L 68365.