Členské organizace

Romodrom, o. p. s.

Romodrom o.p.s. poskytuje sociální služby a nabízí vzdělávací programy lidem, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením, nebo se ocitli v nepříznivé životní situaci. Romodrom byl založen jako občanské sdružení v roce 2001 s cílem pomoci zejména lidem romského etnika, brzy jsme však zjistili, že téma sociálního vyloučení je mnohem širším problémem a týká se čím dál větší skupiny obyvatel. Naším cílem je pomoci těmto lidem hledat řešení v jejich nelehkých situacích a posilovat jejich kompetence při řízení svých osudů. Konkrétně se o to snažíme v sedmi krajích České republiky prostřednictvím poskytování sociálních služeb a vzdělávacích programů.

www.romodrom.cz

Rybná 716/24, Staré Město,
110 00 Praha 1

Datová schránka: v9pxdid

IČO: 06060285

Spolek zapsán u Městského soudu v Praze ve spisu L 68365.