Členské organizace

CESTA DO ŠKOLY – vzdělávání pro všechny, z. s.

Hlavním účelem spolku je vzdělávací činnost a socializace laické veřejnosti, vytváření a podílení se na rovnoprávných podmínkách interkulturního vzdělávání, socializaci pro všechny bez ohledu na jakékoliv rozdíly národnosti, víry či vyznání, sociálního postavení a bez ohledu na jakýkoliv handicap. V rámci primární prevence patologických jevů podpora dlouhodobější zájmové aktivity pro děti a mládež v oblasti času a profesní přípravy.

Rybná 716/24, Staré Město,
110 00 Praha 1

Datová schránka: v9pxdid

IČO: 06060285

Spolek zapsán u Městského soudu v Praze ve spisu L 68365.